Nieuws

Herstelbesluit omgevingsvergunning

In 2018 en 2019 verleende de Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant 11 omgevingsvergunningen voor de bouw van windmolens langs de A16. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Raad van State. Enkele beroepen vormen aanleiding om de omgevingsvergunning op een aantal punten aan te passen. Een van de windmolenparken langs de A16 is windpark Klaverspoor.

Zo wordt het besluit op twee onderdelen gewijzigd:

  • Vergunningstermijn: de termijn van 25 jaar gaat nu pas in op het moment dat de windmolens draaien. In de vorige versie startte de termijn meteen na uitspraak van de Raad van State. Dan zou het nog één tot twee jaar duren voordat de windmolens daadwerkelijk stroom opwekken.
  • Verschijningsvorm: in de omgevingsvergunning is vastgelegd dat de windmolens er per cluster gelijk uit moeten zien. Voor de gondelvorm (de gondel is het gedeelte dat bovenop de mast van een windmolen staat) was dit nog niet vastgelegd, maar nu wel.

Download hier de gewijzigde omgevingsvergunningen voor Windpark Klaverspoor. Meer informatie over het herstelbesluit van de omgevingsvergunningen vind je op de website van de provincie Noord-Brabant.

Ook is de beroepsprocedure bij de Raad van State gestart. De zitting vindt plaats op dinsdag 18 en woensdag 19 februari 2020. De uitspraak verwachten we zes tot twaalf weken later.  


Opening windpark Klaverspoor

Windpark Klaverspoor feestelijk geopend  

Vattenfall heeft vandaag windpark Klaverspoor in de gemeente Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door gedeputeerde Noord-Brabant...

Nieuwsbrief #8

Over de zomer en in het najaar is er veel gebeurd bij Windpark Klaverspoor. Zo staan alle windmolens...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.