Nieuws

Windmolens; technische hoogstandjes

Windmolens zijn een mooi staaltje techniek. De laatste jaren worden ze steeds efficiënter en daardoor wekken ze meer groene stroom op. Zo wordt windenergie een van de goedkoopste vormen van duurzame energieopwekking. Nabij Binnen Moerdijk ontwikkelt Vattenfall een windpark dat bestaat uit zes windmolens. Stuk voor stuk technische hoogstandjes.

Meer energie met minder geluid

Bij de keuze voor de windmolenleverancier wordt een nauwkeurige analyse gemaakt en onderzocht welk type windmolen uiteindelijk de hoogste energieproductie levert. Dat is van veel factoren afhankelijk. Voor Windpark Klaverspoor maakt Vattenfall gebruik van type N149 van Nordex. Projectmanager Hidde licht toe: “Het mooie aan dit type is dat dit een van de nieuwste turbines is van Nordex. We zijn dan ook een van de eerste waar deze geïnstalleerd gaan worden. In vergelijking met oudere of vorige types van deze leverancier zijn deze windmolens stiller. Ook stiller dan turbinetypes met minder vermogen. Meer energie met minder geluidsoverlast voor de omgeving.”

Vergroten van netaansluiting

Omdat het proces enige tijd duurde en de ontwikkeling van windturbines niet stilstaat, zijn de turbines ook efficiënter dan aan het begin werd voorspeld. Vattenfall ging er eerder vanuit dat de turbines een vermogen van 4 MW per stuk zouden hebben. “Nu we een keuze hebben gemaakt, blijkt dat iedere turbine een vermogen van 5,7 MW heeft. Daardoor moesten we de netaansluiting verhogen. Gelukkig was dat bij dit project mogelijk”, vertelt Willem Barendse, site manager van het windpark.

Middencirkel op een voetbalveld

Heijmans gaat voor Vattenfall aan de slag met het plaatsen van de funderingen. Omdat de windmolens gebouwd worden op veengrond, verricht Heijmans vooraf veel onderzoeken. Kees Marijnissen, projectleider bij Heijmans vertelt: “We hebben hier te maken met ‘slappe grondlagen’. Daar houden we in de fundering rekening mee – zo’n fundering heeft een diameter van 18 meter. Ter vergelijking: dat is een middencirkel op een voetbalveld. Waaronder 36 heipalen zitten, zodat de turbines na verloop van tijd niet zakken.”

Voor het opbouwen van windmolens met een ashoogte van 135 meter en een tiphoogte van 210 meter zijn gigantische kranen nodig. Ook deze kranen zijn behoorlijk zwaar, daarom maakt Heijmans zogenaamde kraanopstelplaatsen. “Door middel van zand, puingranulaat en kunststof creëren we een stabiele laag én spreiden we het gewicht”, ligt Kees toe. “Tegelijk zijn er ook weinig van deze grote kranen in Nederland”, vult Willem aan. “Dat maakt het wel spannend in de planning. Als een project op een andere locatie in Nederland uitloopt, zitten wij zonder kraan.”

Circulair beton

Het bijzondere aan Windpark Klaverspoor is dat er een eigen betoncentrale komt. Op locatie maakt Heijmans een eigen duurzaam betonmengsel. Het ‘puin’ dat gebruikt wordt voor het maken van het beton is gerecycled. Daarnaast wordt het aantal transportbewegingen hiermee ook verminderd. Met deze circulaire aanpak vermindert Heijmans en daarmee ook Vattenfall haar CO2-footprint.

Ook bijzonder zijn de transporten van windmolenonderdelen, die soms wel 75 meter lang zijn. Met exceptioneel transport worden de onderdelen van de haven in Moerdijk naar locatie gevoerd. “Dat plannen we natuurlijk heel zorgvuldig. Voor een windmolen gaan de onderdelen bijvoorbeeld over het spoor heen. We moeten daarbij rekening houden met hobbels. Omdat de windmolenonderdelen op de truck op twee punten ondersteund worden, mogen de hobbels niet te hoog zijn, dus moeten we heel langzaam rijden. Natuurlijk staan we op zo’n moment in nauw contact met de spoorwegbeveiliger”, aldus Willem.

Bekijk in deze video hoe de bouw van een windpark in zijn werk gaat.

NB. de foto is een visualisatie van hoe het windpark eruit komt te zien wanneer dit afgerond is.


Opening windpark Klaverspoor

Windpark Klaverspoor feestelijk geopend  

Vattenfall heeft vandaag windpark Klaverspoor in de gemeente Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door gedeputeerde Noord-Brabant...

Nieuwsbrief #8

Over de zomer en in het najaar is er veel gebeurd bij Windpark Klaverspoor. Zo staan alle windmolens...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.