Nieuws

Vattenfall vergoedt eventuele planschade proactief

Met de bouw van Windpark Klaverspoor kan er mogelijk sprake zijn van planschade. Vattenfall en Goede Buren benaderen de omgeving samen over dit onderwerp. Bij planschade kan er namelijk overlap zijn tussen de projecten van Vattenfall en die van Goede Buren. Er wordt gekeken welke woningen in welke mate planschade hebben als gevolg van de windturbines van Goede Buren en welke als gevolg van de windturbines van Vattenfall.

Het recht op planschade is vastgelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening. Als het bestemmingsplan, of in dit geval inpassingsplan, in een omgeving van een woning wijzigt, en de waarde van de woning daardoor daalt, is er volgens de wet sprake van planschade. Woningeigenaren kunnen hiervoor een claim indienen bij de gemeente of provincie vanaf het moment dat een inpassingsplan onherroepelijk is tot vijf jaar daarna.

Vanwege de doorlooptijd en complexiteit van de planschade procedure bieden Vattenfall en Goede Buren B.V. woningeigenaren die in aanmerking komen proactief een vergoeding voor planschade aan. Die woningeigenaren hoeven dan niet de hele procedure te doorlopen.

Welke woningeigenaren in aanmerking komen voor planschadevergoeding wordt in het eerste kwartaal van 2021 bekend. Zij worden hierover per brief geïnformeerd.


Opening windpark Klaverspoor

Windpark Klaverspoor feestelijk geopend  

Vattenfall heeft vandaag windpark Klaverspoor in de gemeente Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door gedeputeerde Noord-Brabant...

Nieuwsbrief #8

Over de zomer en in het najaar is er veel gebeurd bij Windpark Klaverspoor. Zo staan alle windmolens...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.