Nieuws

Projectbezoek van college van B&W

Groep mensen in een cirkel in een loods.

Op dinsdag 29 juni bracht een afvaardiging van het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Drimmelen een bezoek aan Windpark Klaverspoor. Luc Dekkers, projectmanager bij Vattenfall, gaf hen een rondleiding over de bouwlocatie.

Het college was vooral geïnteresseerd in het contact tussen Vattenfall en de omwonenden. Voordat ze een rondleiding kregen bij het bouwterrein, kregen ze een uitgebreid inzicht hoe de voorbereidende fase van het windpark gedurende de afgelopen vier jaar is beleefd vanuit het perspectief van omwonenden van het windpark.De focus lag vooral op hoe de samenwerking tussen de buurt en gemeente, provincie en Vattenfall als projectontwikkelaar ging. Hadden de bewoners bijvoorbeeld genoeg inspraakmogelijkheden? En worden ze goed op de hoogte gehouden van de werkzaamheden?

Na het bezoek aan de buurtbewoners deelde Vattenfall meer informatie over de werkzaamheden, de plannen en de samenwerking met de buurt. Luc: “Ze vonden het heel interessant en goed om zelf te zien hoe de bouw van zo’n windpark in zijn werk gaat. Het was een heel positief bezoek.”


Opening windpark Klaverspoor

Windpark Klaverspoor feestelijk geopend  

Vattenfall heeft vandaag windpark Klaverspoor in de gemeente Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door gedeputeerde Noord-Brabant...

Nieuwsbrief #8

Over de zomer en in het najaar is er veel gebeurd bij Windpark Klaverspoor. Zo staan alle windmolens...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.