Nieuws

Windpark Klaverspoor levert eerste groene stroom

Windpark Klaverspoor langs de A16, bij knooppunt Klaverpolder, heeft voor het eerst groene stroom geproduceerd. De zes turbines zijn gereed en zullen de komende periode worden getest. De stroom die tijdens deze fase wordt opgewekt komt direct al op het elektriciteitsnet terecht.  

Afgelopen juni stond de eerste turbine van het windpark overeind. De afgelopen periode werd deze voorzien van de benodigde kabels en besturingssystemen. Als de turbines gereed zijn worden ze uitvoerig getest. De windmolens produceren dan al energie, maar nog niet op volle capaciteit. Tijdens de testfase wordt langzaam opgeschaald naar volledige productie. De groene stroom die de windmolens tijdens het proefdraaien opwekken, wordt direct aan het elektriciteitsnet geleverd. Daarmee is de eerste duurzaam geproduceerde stroom van dit nieuwe windpark een feit.

Projectleider Hidde Seidel over deze mijlpaal: “De eerste groene stroom is altijd een belangrijk en mooi moment voor het project. Het is een nieuwe stap naar een fossielvrij leven na een jarenlange voorbereiding. Nu de eerste stroom is geleverd gaan we verder met het testen van de windmolens. We verwachten dat alle zes windmolens aan het eind van dit jaar volledig operationeel zijn.” 

Over Windpark Klaverspoor
Vattenfall bouwt een windpark bij knooppunt Klaverpolder in de buurt van Binnen-Moerdijk, aan de oostzijde van de A16. Windpark Klaverspoor bestaat uit zes windmolens. Het windpark heeft een verwacht vermogen van 34,2 MW wat overeenkomt met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 30.000 Nederlandse huishoudens. De groei van duurzame energiebronnen, zoals wind, vormt een belangrijk onderdeel van onze ambitie: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Dat sluit goed aan bij de ambitie van provincie Noord-Brabant: in 2050 100% duurzame energie gebruiken, grotendeels afkomstig uit Brabant. Windpark Klaverspoor is één van de vijf windparken die gebouwd worden aan de A16 onder de noemer EnergieA16. In totaal komen er 28 windmolens langs de A16.

Over de windmolens
Bladen: 75 meter
Ashoogte: 135 meter
Tiphoogte: 210 meter
Vermogen: 5,7 MW


Opening windpark Klaverspoor

Windpark Klaverspoor feestelijk geopend  

Vattenfall heeft vandaag windpark Klaverspoor in de gemeente Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door gedeputeerde Noord-Brabant...

Nieuwsbrief #8

Over de zomer en in het najaar is er veel gebeurd bij Windpark Klaverspoor. Zo staan alle windmolens...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.