Nieuws

In gesprek met: Joris van der Geest, directeur Participatiefonds Wind A16

Vattenfall wil de energietransitie voor iedereen mogelijk maken. Met alle ontwikkelaars van windmolens langs de A16 is daarom afgesproken om een kwart van het rendement te investeren in lokale energieprojecten. Zo ook de opbrengst van Windpark Klaverspoor. We gaan hierover in gesprek met Joris van der Geest, directeur Participatiefonds Wind A16. Wat is precies zijn rol? En wat merk je hier als omwonende uiteindelijk van? 

Wat doe je als directeur participatiefonds eigenlijk? 
“Ik beheer het belang van 25% in de windparken dat bestemd is voor de omwonenden. Het doel? Zoveel mogelijk rendement halen om dat lokaal te kunnen investeren. Het is mijn verantwoordelijkheid om toe te zien op de afspraken die gemaakt zijn en daar het beste uit te halen voor de omwonenden. Dat betekent: het opzetten van juridische contracten, een financiële structuur en samen met verschillende partners goede afspraken maken. Met de opbrengst zullen lokale stichtingen, zoals Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) duurzame energieprojecten helpen opzetten. Deze projecten worden dan gefinancierd door het Participatiefonds. Lokale stichtingen bepalen zelf hoe en waaraan het geld besteed wordt. Ik faciliteer dus de lokale belangen.” 

Nog niet alle windparken zijn operationeel. Wanneer kunnen de eerste projecten opgestart worden? 
“We zijn al druk bezig met het voorbereiden van de eerste projecten. Dankzij de investering van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), bijdragen van de provincie, gemeenten en een subsidie van de Europese Unie is het straks mogelijk om al projecten te starten nog voordat de opbrengsten van de windmolens in het participatiefonds terechtkomen. Dat is fijn, want de bouw en ontwikkeling van windparken duurt vaak erg lang. Het is mooi dat we al eerder de vruchten kunnen plukken.” 

Wat voor soort energieprojecten kunnen we dan aan denken? 
“De lokale stichtingen, zoals STED, hebben zeggenschap over de besteding van het geld. We richten ons op verduurzaming van woningen en op de zogeheten  ‘sleutelprojecten’. Daarmee bedoelen we projecten die een maatschappelijke functie vervullen in de omgeving en/of dorpskern. Denk aan gemeenschapshuizen of sportverenigingen. Het doel is om de energierekening van zo’n vereniging omlaag te krijgen.”  

En het verduurzamen van woningen? 
“Voor directe omwonenden is er de ’Burenregeling’. Buren van de windparken krijgen een jaarlijkse vergoeding uit de windparken om de woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld met extra isolatie, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of een warmtepomp. Naast extra comfort zorgt dit voor een besparing op de energierekening. Het Participatiefonds Wind A16 begeleidt dit traject; van maatwerkadvies tot uitvoering en financiering van de maatregelen. Wij betalen direct de verduurzaming en worden terugbetaald uit de jaarlijkse vergoeding, zonder risico voor de omwonenden. Op deze manier hebben we de eerste 50 woningen al verduurzaamd. Deze ervaring gebruiken we om ook andere woningen in het gebied van de A16 te helpen verduurzamen.” 
 
Waar gaat het participatiefonds in 2023 mee aan de slag? 
“In 2023 zetten we vol in op het verduurzamen van woningen en het omlaag brengen van de energierekening. Bestrijden van energiearmoede heeft de speciale aandacht van het Participatiefonds Wind A16. In de vier gemeenten zetten we trajecten op om bewoners daarin te ondersteunen. Daarnaast zullen we de eerste sleutelprojecten realiseren. Verder blijven we ons richten op het maximaliseren van de opbrengsten uit de windparken, zodat we zoveel mogelijk bewoners kunnen helpen.”  


Opening windpark Klaverspoor

Windpark Klaverspoor feestelijk geopend  

Vattenfall heeft vandaag windpark Klaverspoor in de gemeente Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door gedeputeerde Noord-Brabant...

Nieuwsbrief #8

Over de zomer en in het najaar is er veel gebeurd bij Windpark Klaverspoor. Zo staan alle windmolens...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.