Veelgestelde vragen

Windpark Klaverspoor

 • Hoe groot is het windpark?

  Windpark Klaverspoor bestaat uit zes windmolens met een opgesteld vermogen van naar verwachting circa 34,2 MW. Dat komt overeen met de gemiddelde jaarlijkste energieproductie circa 30.000 Nederlandse huishoudens.

 • Waar komt dit windpark?

  Windpark Klaverspoor komt aan de oostzijde van de A16, bij knooppunt Klaverpolder. Deze zes windmolens komen naast het spoor en vlakbij treinstation Lage Zwaluwe. Op deze kaart zie je waar de windmolens precies komen.

 • Waarom is dit een geschikte locatie voor een windpark?

  In West-Brabant waait het vaak harder dan in de rest van de provincie. De zee is daar relatief dichtbij. Ook de combinatie met de snelweg A16 is gunstig. Door het geluid van de snelweg valt het geluid van windmolens minder op. Ook wonen hier in verhouding minder mensen.

 • Uit hoeveel windmolens bestaat het windpark?

  Straks staan er negen windmolens bij knooppunt Klaverpolder. Wij bouwen met Windpark Klaverspoor zes windmolens. Goede buren bouwt drie windmolens in dezelfde omgeving: Windpark Streepland.

 • Hoe hoog zijn de windmolens?

  De hoogte van windmolens wordt ook wel aangeduid met tiphoogte; het hoogste punt dat de wieken van de molen halen. De tiphoogte van de windmolens voor Windpark Klaverspoor is 210 meter. De ashoogte is 135 meter en de rotordiameter is maximaal 150 meter.

 • Welk type windmolen komt er in het windpark?

  Voor Windpark Klaverspoor maakt Vattenfall gebruik van type N149 van Nordex.

 • Hoeveel duurzame energie levert dit windpark?

  De molens leveren straks een hoeveelheid groene stroom die gelijk staat aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van circa 30.000 Nederlandse huishoudens.

 • Wat is de levensduur van het windpark?

  Windpark Klaverspoor gaat 25 jaar mee. Om ervoor te zorgen dat het windpark zo lang mogelijk mee gaat, voeren we regelmatig onderhoud uit. Als we het windpark in de toekomst moeten afbreken, dan krijgen de windmolens mogelijk een tweede leven in het buitenland. Als dat niet lukt worden de windmolens door een gecertificeerd bedrijf ontmanteld en volgens de geldende regels van hergebruik verwerkt.

Ontwikkeling

 • Wie bepaalt dat dit windpark er komt?

  Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken, wil de provincie samen met gemeenten windenergie langs de A16 mogelijk maken. Het doel voor 2020 in provincie Noord-Brabant? 470,5 MW aan windenergie produceren. Bij het bepalen van de meest geschikte plekken hebben omwonenden, provincie, gemeenten, dorps- en wijkraden en ontwikkelaars nauw samengewerkt. Dat leidde tot veranderingen in de plannen. Uiteindelijk heeft de provincie besloten waar de windmolens komen.

 • Waarom is er voor windenergie gekozen?

  De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen flink verminderen. Daarom sloot zij o.a. het Klimaatakkoord (2019). In 2020 moet 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen. Ook is afgesproken dat hernieuwbare energie op land (zoals wind- en zonprojecten) fors moet groeien. Het Rijk heeft besloten dat provincie Noord-Brabant 470,5 MW aan windenergie moet opwekken.

 • Wie zijn de initiatiefnemers van dit windpark?

  Vattenfall is initiatiefnemer van Windpark Klaverspoor. Maar we bouwen dit windpark natuurlijk in nauwe samenwerking met provincie Noord-Brabant en gemeente Drimmelen.

 • Wie is Vattenfall Nederland?

  Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot Brittannië, Frankrijk en Noorwegen werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

 • Waarom bouwt Vattenfall dit windpark?

  Onze missie is: binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk maken. Een van de manieren is door meer duurzame energie op te wekken. Daarom investeren we fors in windenergie.

 • Heeft Vattenfall ervaring met het bouwen van windparken?

  Vattenfall is één van de grootste producenten van windenergie. We bouwden en beheren vele windparken in Europa; zowel op land als op zee. Door onze jarenlange ervaring wekken we vandaag de dag op een veilige en betrouwbare manier de maximale hoeveelheid stroom op met onze windparken.

 • Hoe ziet de procedure voor het realiseren van een windpark eruit?

  Een windpark staat er niet zomaar, daar gaat een hele procedure aan vooraf. Je leest hier meer over op de website van provincie Noord-Brabant. Er zijn vijf fasen te onderscheiden:
  1. Notitie Reikwijdte en Detailniveau

  2. Milieueffectrapportage (MER)

  3. Provinciaal inpassingsplan en vergunningen

  4. Bezwaar en beroep

 • Waar vind ik de officiële documenten?

  Officiële documenten vind je op de website van provincie Noord-Brabant.

 • Wat is een milieueffectrapportage (MER)?

  Om een omgevingsvergunningaanvraag in te dienen, moet Vattenfall een Milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd hebben. Zo’n rapportage brengt in beeld wat de milieueffecten zijn voordat de overheid een besluit hierover neemt. Bekijk hier de MER van Windpark Klaverspoor.

 • Wat is het beleid van de overheid ten aanzien van windenergie?

  De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) flink verminderen de komende jaren. Daarom sloot zij verschillende akkoorden: het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord (2019).

Effecten

 • Kan ik te maken krijgen met slagschaduw?

  Omliggende woningen en bedrijven kunnen te maken krijgen met slagschaduw van Windpark Klaverspoor. We brengen de slagschaduw op gevels van woningen terug tot maximaal een uur per jaar.

 • Kan ik de windmolens horen als deze draaien?

  Bij weinig wind draait een windmolen langzaam. Dan is het geluid nauwelijks hoorbaar. Vanaf windkracht drie neemt het geluid toe. Er is vastgesteld hoeveel geluid van windmolens is toegestaan. Daarvoor gebruiken we de speciale maat Lden (Leve day-evening). De norm die ’s nachts geldt is strenger dan voor overdacht. Op de website van RVO vind je meer informatie over geluid en windmolens.

  Een aantal huizen staat binnen 47 dB Lden, met deze omwonenden hebben we aanvullende afspraken gemaakt.

   

 • Kan mijn huis minder waard worden door windmolens in de omgeving?

  De Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Uit dit onderzoek blijkt dat de plaatsing van windmolens binnen een straal van twee kilometer van een woning effect kan hebben op de woningprijs. De (mogelijke) daling is gemiddeld 1,4 procent voor huizen binnen twee kilometer van een windmolen. Dit percentage is lager voor woningen op grotere afstand.

 • Wat is het effect van windmolens op mijn gezondheid?

  Vanaf bepaalde geluidsniveaus kunnen gezondheidseffecten optreden. Om dat te voorkomen zijn er geluidsnormen door de Rijksoverheid bepaald waar we bij de bouw van windmolens aan moeten voldoen. Zo mag het geluid van een windmolen gemiddeld niet meer dan 47 dB Lden per jaar zijn op de gevel van woningen. Deze regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 • Waarom komen er lichten op de windmolens?

  Om vliegveiligheid te waarborgen komt er een lamp op onze windmolens. Er zijn internationale regels en op basis daarvan bepaalt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) welke verlichting verplicht is.

 • Zorgt de bouw van de windmolens voor extra CO2-uitstoot?

  Bij de bouw van windmolens komt CO2 vrij. Wanneer de windmolens eenmaal draaien hebben we dat binnen drie tot zes maanden weer terugverdiend. Als we kijken naar de levensduur van een windmolen, 25 tot 30 jaar, dan wordt dat dubbel en dwars terugverdiend. Daarna levert een windmolen 25 tot 30 jaar duurzame energie op.

Bouw

 • Wie bouwt dit windpark?

  Vattenfall is initiatiefnemer van Windpark Klaverspoor. Voor de civiele werkzaamheden werken we samen met Heijmans. De windturbines zelf komen van Nordex.

  Ook werken we nauw samen met Energie A16, het samenwerkingsverband van provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, drie lokale energiestichtingen STED, STEM, Windcent en vier dorps- en wijkraden in Breda.

 • Hoe lang gaat de bouw van dit windpark duren?

  De bouw van Windpark Klaverspoor duurde ongeveer één jaar. We leverden in oktober 2022 de eerste stroom. Bekijk de planning hier.

Participatie

Staat uw vraag niet in de lijst? Stel deze via het contactformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.